Events

25 Nov 16 Handelsmissie Indonesie 2016

Tijdens de handelsmissie naar Indonesië zijn tussen Nederlandse bedrijven en hun Indonesische partners 38 contracten en samenwerkingsovereenkomsten getekend met een gezamenlijke waarde van meer dan 100 miljoen euro. Het gaat daarbij om bedrijven uit de sectoren water en maritiem, gezondheidszorg, klimaat en tuinbouw. Verwachting is...

Read More

25 Nov 16 Speech by Sharon Dijksma, Minister for the Environment, at the seminar ‘Trash to Treasure’

Speech | 23-11-2016 Minister voor Milieu, Sharon Dijksma, sprak 23 november in Indonesië op het seminar ‘Trash to Treasure’ onder andere over afvalmanagement en de circulaire economie. Zij tekende eveneens met haar Indonesische college minister een ‘Memorandum of Understanding’. Dijksma: ‘Structural problems call for structural solutions. And...

Read More